Sunne ord

Formål

Sunne ord skal gjøre bibelundervisning tilgjengelig via egnede medier, for eksempel Internett, CDer etc.

Verdigrunnlag og prinsipper

  • Sunne ords verdigrunnlag og prinsipper defineres av Bibelens kanoniske bøker, bestående av det gamle og det nye testamentet, heretter kalt Bibelen.
  • Bibelen har fullstendig og overordnet autoritet til å bedømme og bestemme over liv, tale og tanke. Den er i sin helhet gitt av Gud.
  • Bibelens bøker er feilfrie i originalmanuskriptene.
  • All bibelundervisning som gjøres tilgjengelig av Sunne ord må være i samsvar med Bibelen. Den som underviser eller deltar i Sunne ords arbeid må på samme måte ha en livsførsel som er i samsvar med Bibelen.
  • Bibelen skal kunne tolkes fritt og tale fritt, uten konfesjonelle eller andre bindinger.

Organisatorisk tilknytning

Sunne ord er en frittstående forening uten tilknytning til kirkesamfunn eller organisasjoner.

Styre

Styret i Sunne ord består av David A. Sjøen og Per Langåker.

Adresse

Foreningen Sunne ord v/Per Langåker Urvegen 1 4276 VEDAVÅGEN

Bestilling

Alle bibeltimene kan også bestilles på CD. Ta kontakt med Per Langåker på tlf. 926 11 988 for mer informasjon.

;