Angus MacKinnon

Angus MacKinnon
1.Joh 1.3-4
1.Kongebok 20
Time 1
 
Informasjon
Langåker
Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1959
Time 1
Davids siste ord
 
Informasjon
København
Årstall
1960
1. Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1959
2. Time 2
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1959
3. Time 3
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1959
Time 1
 
Årstall
1961
Time 1
 
Informasjon
Langåker
Emmausveien
Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1955
Heb 10.9
 
Informasjon
Bakken
Årstall
1955
Heb. 10 1-3
Time 1
Time 1
 
Årstall
1960
Jesu åpenbaring av Faderen
 
Informasjon
Færøyene
Time 1
 
Informasjon
Færøyene
Joh. 14
Joh.17
 
Informasjon
København
Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1959
Time 1
Nådens dag åpenbart
 
Årstall
1961
Ordet om korset
 
Informasjon
København
Paulus lengsler
 
Informasjon
København
Årstall
1960
Reiser i bibelen
 
Informasjon
Færøyene
Time 1
 
Informasjon
Færøyene
Romerbrevets 2 sanger
Romerbrevets formål
 
Informasjon
København
Salme 103
 
Informasjon
København
Årstall
1960
Salme 84
Time 1
 
Informasjon
København
Talsmannen
 
Informasjon
København
Sharing powered by Social Share Kit