Hjalmar Berg Hansen

Hjalmar Berg Hansen
Time 1
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1979
Time 2
 
Informasjon
Berøa Langåker 24/11
Årstall
1974
Time 1
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1979
1. Time 1
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1980
2. Time 2
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1980
3. Time 3
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1980
4. Time 4
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1980
5. Time 5
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1980
6. Time 6
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1980
7. Time 7
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1980
Time 1
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
1. Time 1
 
Informasjon
Langåker
2. Time 2
 
Informasjon
Langåker
3. Time 3
 
Informasjon
Langåker
4. Time 4
 
Informasjon
Langåker
5. Time 5
 
Informasjon
Langåker
6. Time 6
 
Informasjon
Langåker
7. Time 7
 
Informasjon
Langåker
1. Time 1
 
Informasjon
Tryggheim
Årstall
1978
2. Time 2
 
Informasjon
Tryggheim
Årstall
1978
3. Time 3
 
Informasjon
Tryggheim
Årstall
1978
4. Time 4
 
Informasjon
Tryggheim
Årstall
1978
5. Time 5
 
Informasjon
Tryggheim
Årstall
1978
Time 1
1. Time 1
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
2. Time 2
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
3. Time 3
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
4. Time 4
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
5. Time 5
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
6. Time 6
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
7. Time 7
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
8. Time 8
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
9. Time 9
 
Informasjon
Vigra
Årstall
1976
1. Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
2. Time 2
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
3. Time 3
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
4. Time 4
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
5. Time 5
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
6. Time 6
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
7. Time 7
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
8. Time 8
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
9. Time 9
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
10. Time 10
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
11. Time 11
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
12. Time 12
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
1. Time 1
2. Time 2
3. Time 3
4. Time 4
5. Time 5
Time 1
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1979
1. Time 1 Dalen med de døde ben
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
2. Time 2 Oppfylte profetier om Israel
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
3. Time 3 Araberene
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
4. Time 4 Israels kommende fredspakt
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
5. Time 5 Romatraktaten
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
6. Time 6 Han kommer snart
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
7. Time 7 De fem kloke og de fem dårlige jomfruene
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
Time 1
Time 1
 
Informasjon
Tryggheim
Årstall
1978
Time 1
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
Time 1
Time 1
 
Informasjon
Berøa Langåker 23/11
Årstall
1974
Time 1
Time 1
 
Informasjon
Bibelkurset Tryggheim
Årstall
1978
1. Time 1
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
2. Time 2
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
3. Time 3
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
4. Time 4
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
5. Time 5
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
6. Time 6
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
7. Time 7
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
8. Time 8
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
1. Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1972
2. Time 2
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1972
3. Time 3
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1972
4. Time 4
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1972
5. Time 5
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1972
6. Time 6
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1972
7. Time 7
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1972
1. Time 1
 
Informasjon
Haugesund
Årstall
1973
2. Time 2
 
Informasjon
Haugesund
Årstall
1973
3. Time 3
 
Informasjon
Haugesund
Årstall
1973
4. Time 4
 
Informasjon
Haugesund
Årstall
1973
5. Time 5
 
Informasjon
Haugesund
Årstall
1973
1. Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
2. Time 2
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
3. Time 3
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
4. Time 4
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
5. Time 5
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
6. Time 6
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
Time 1
Time 1
 
Informasjon
Karmøy
Årstall
1977
Time 1
 
Informasjon
Tryggheim
Årstall
1978
Time 1
 
Årstall
1977
1. Samson og løven
 
Informasjon
Berøa Langåker 17/10
Årstall
1972
2. Bisvermen i løvens døde kropp
 
Informasjon
Berøa Langåker 18/10
Årstall
1972
3. Biens samfunn og de helliges samfunn
 
Informasjon
Berøa Langåker 19/10
Årstall
1972
4. Biene og Kristi menighets funksjon
 
Informasjon
Berøa Langåker 20/10
Årstall
1972
5. Samsons gåte og evangeliet
 
Informasjon
Berøa Langåker 21/10
Årstall
1972
6. Samson og de 300 revene
 
Informasjon
Berøa Langåker 22/10
Årstall
1972
7. Samsons kamp og seier
 
Informasjon
Berøa Langåker 22/10
Årstall
1972
Time 1
 
Informasjon
Langåker
Årstall
1973
1. Vår stilling i nåden
 
Informasjon
Berøa Langåker 19/11
Årstall
1974
2. Kristus i og gjennom oss
 
Informasjon
Berøa Langåker 20/11
Årstall
1974
Sharing powered by Social Share Kit