Jan Harald Roaldsnes

Jan Harald Roaldsnes
1. Time 1
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1991
2. Time 2
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1991
1. Time 1
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1989
2. Time 2
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1989
3. Time 3
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1989
1. Time 1
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1992
2. Time 2
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1992
1. Time 1
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1990
2. Time 2
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1990
3. Time 3
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1990
4. Time 4
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1990
Åpnede øyne
 
Informasjon
Bibelfokus 2010
Årstall
2010
Time 1
 
Informasjon
Valderøy
Årstall
1989
1. Time 1
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
2. Time 2
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
3. Time 3
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
4. Time 4
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
5. Time 5
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
6. Time 6
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
7. Time 7
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
8. Time 8
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1978
1. Time 1
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1993
2. Time 2
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1993
3. Time 3
 
Informasjon
Åkrehamn
Årstall
1993
1. Time 1
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
2. Time 2
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
3. Time 3
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
4. Time 4
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
5. Time 5
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
6. Time 6
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
7. Time 7
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
8. Time 8
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
9. Time 9
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
10. Time 10
 
Informasjon
Holdhus
Årstall
1976
1. Time 1
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
2. Time 2
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
3. Time 3
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
4. Time 4
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
5. Time 5
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
6. Time 6
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
7. Time 7
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
8. Time 8
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
9. Time 9
 
Informasjon
Hålandsdalen
Årstall
1977
1. Time 1
 
Informasjon
Bibelfokus 2009
Årstall
2009
2. Time 2
 
Informasjon
Bibelfokus 2009
Årstall
2009
3. Time 3
 
Informasjon
Bibelfokus 2009
Årstall
2009
Album art
1. Syreren Na'aman II
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011
1. Syreren Na'aman III
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011
1. Syreren Na'aman I
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011
1. Syreren Na'aman IV
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011
1. Syreren Na'aman V
 
Informasjon
Bibelfokus 2011
Årstall
2011
1. Time 1
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1992
2. Time 2
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1992
3. Time 3
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1992
4. Time 4
 
Informasjon
Lundeneset Ølensvåg
Årstall
1992
Sharing powered by Social Share Kit